*ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ:*

*ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ:**ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ:**ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯಲ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ…

Continue Reading *ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ:*

Drain Cover

All drains from Marthahalli to Iblur chamber - gap filling as well as raising work along with concrete finishing for smooth pedestrian foot path.

Continue Reading Drain Cover

ORRCA Traffic Warden

Deployment of wardens from 7 AM to 10 PM Monday to Saturday. Assist the traffic police with traffic wardens to manage and regulate traffic on the ORR.

Continue Reading ORRCA Traffic Warden